سه شرط ایران در قراردادهای پساتحریم

:: سه شرط ایران در قراردادهای پساتحریم

وزیر ارتباطات در پاسخ به منتقدانی که می‌گویند باید با کشورهایی که در شرایط تحریم برخورد سختی با ایران داشتند باید در پساتحریم رفتاری سختگیرانه‌ای داشته باشیم،‌ گفت: کسانی که وقتی قطعنامه‌های تحریم در آژانس علیه ایران صادر می‌شد، صدایشان درنیامد امروز منصف باشند.

منبع : Pasatahrimسه شرط ایران در قراردادهای پساتحریم
برچسب ها :

رونمایی طیب‌نیا از برنامه اقتصاد در پساتحریم

:: رونمایی طیب‌نیا از برنامه اقتصاد در پساتحریم

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد کشور نسبت به تکانه های خارجی آسیب پذیر است، گفت: کاهش سهم نفت ازاقتصاد ایران، مقابله با عارضه دولتی بودن اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار و واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی از جمله برنامه های دولت در دوران پساتحریم است.

 

منبع : Pasatahrimرونمایی طیب‌نیا از برنامه اقتصاد در پساتحریم
برچسب ها : اقتصاد